2nd Floor Computer Lab

2nd Floor Computer Lab Schedule

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
8:40 - 9:30
9:30 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 1:00
1:00 - 2:00
2:00 - 2:55